Meteen naar de inhoud

Stichting

De stichting 

ALEZ staat voor Academie voor Leren en Zelfstandigheid en is een stichting. Wij, de ouders van jongeren met een verstandelijke beperking, hebben ALEZ opgericht op 2 maart 2021 en besturen de stichting. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting ALEZ bestaat uit: Silvie Warmerdam (voorzitter), Suzan van Domburg (secretaris) en Wendy Sanderson (penningmeester). We ontvangen voor ons bestuurswerk geen vergoeding, zoals is vastgelegd in onze statuten. 

Medewerkers

De stichting heeft geen mensen in dienst, maar huurt medewerkers in. Deze begeleiders zijn allen zzp’ers met een HBO of MBO opleiding die hun sporen verdiend hebben in de begeleiding aan jongeren met een verstandelijke beperking. Ze werken voor één of meerdere dagdelen bij ALEZ, oefenen en onderhouden vaardigheden en begeleiden stages. Ze zijn altijd aanwezig, zodat er toezicht is. ALEZ betaalt deze zzp’ers een marktconform uurtarief.

RvT

Op dit moment is er nog geen Raad van Toezicht. ALEZ is wel op zoek naar raadsleden. Heeft u belangstelling, stuur dan een bericht naar info@alez-academie.nl

Verantwoording

Als zorginstelling melden we ons aan bij de Wtza en zorgen we dat ons werk voldoet aan de wettelijke eisen. We hebben afspraken met elkaar gemaakt rond goed bestuur, de bedrijfsvoering, waarborgen van de kwaliteit, de deskundigheid van de begeleiders, veiligheid (inclusief hoe we omgaan met klachten) en de eigen regie van onze jongeren.
In onze privacy-verklaring lees je hoe we de privacy van de mensen die verbonden zijn aan ALEZ bewaken. 
In ons jaarverslag lees je hoe we het afgelopen jaar hebben gepresteerd. In ons beleidsplan hebben we vastgelegd wat onze ambitie is en hoe we die denken te bereiken. De missie en visie vind je hier.

Financiën

ALEZ is een op ontwikkeling gerichte dagbesteding. Dat betekent dat de begeleiding uit een PGB betaald kan worden. We bieden geen Zorg in Natura (ZIN). Natuurlijk kunnen ouders ook andere gelden aanwenden om ALEZ uit te betalen. We accepteren jongeren vanaf 16 jaar.

Netwerk

ALEZ maakt onderdeel uit van het ‘Samen naar School‘ netwerk. Dit is een landelijk netwerk van aangepaste klassen binnen het reguliere onderwijs.