Meteen naar de inhoud

Feedback

Deel je compliment vooral onder onze social media posts

Stel je vragen vooral via info@alez-academie.nl of bel Silvie: 06 20962394

Ben je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over onze zorg? Blijf dan niet zitten met je ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. We gaan graag met je in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Wil of kan je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of heb je behoefte aan onafhankelijke ondersteuning, dan kan je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we bij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
Heb je je klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. 
Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kan je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op.
Geef je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg: www.klachtenportaalzorg.nl. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weetje niet welke klachtenprocedure voor jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.
Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig. Heb je nu behoefte aan iemand die naast je gaat staan en jouw belang centraal zet? Neem dan contact op met een Onafhankelijke Clientondersteuner (OCO), zij treden op als vertrouwenspersoon. Afhankelijk van je Zorgkantoor, bieden verschillende organisaties deze dienst gratis aan. Kijk hier welke organisaties jij kunt benaderen.

Bij ALEZ hebben we te maken met de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Die bestaat uit:

  • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Via Klachtenportaal Zorg voldoen we aan deze twee eisen.