Meteen naar de inhoud

ALEZ-elke dag weer

Maandag

Op maandag biedt ALEZ scholing in kleine groepjes in het centrum van Breda, zodat de stad onderdeel is van het leren. We bespreken het weekend, waarna de actualiteit, taal en rekenen volgt. Deze scholing bieden we thematisch aan. Soms zijn er spreekbeurten of workshops.

Dinsdag

Op dinsdag lopen de jongeren stages. Deze stages zijn individueel en worden door ALEZ georganiseerd en begeleid. Op basis van de talenten, wensen en dromen van de jongeren en in overleg met hun ouders zoeken we een stageplek, die op maat georganiseerd wordt.

Woensdag

Op woensdag hebben de jongeren les samen met studenten van Curio (MBO) op Curio. De Curio-docent en ALEZ-begeleider staan samen voor de groep. De inhoud van de lessen wisselt per periode: koken, sport&spel, kunst, theater, alles komt aan bod.

Donderdag

Op donderdag biedt ALEZ scholing in kleine groepjes. De helft van de groep kookt met Koen, onze chefkok. De andere helft werkt in de ochtend aan persoonlijke leerdoelen. In de middag wisselen de groepen en staat plannen en organiseren op het programma.

Vrijdag

Op vrijdag lopen de jongeren individuele stages. Dat kan op dezelfde plek zijn als dinsdag, dat kan ook een andere plek zijn, afhankelijk van de gewenste leerdoelen. Eén van de groepsbegeleiders is ook stagebegeleider, zodat er tussen de begeleiding- en stagedagen veel uitwisseling is.

Vakanties

ALEZ volgt de schoolvakanties, dat betekent dat er dan geen begeleiding is. Afhankelijk van de afspraken, kunnen de stages wel doorgaan tijdens de vakanties. Wel onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden om ook vakantieopvang aan te bieden.