Meteen naar de inhoud

Scholing

Bij ALEZ begeleiden we jongeren met een verstandelijke beperking om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leven. Omdat ze daar het gelukkigst van worden. Zo zelfstandig mogelijk is voor iedere jongere anders, daarom is de begeleiding op maat en zijn de doelen waar we naar toe werken persoonlijk.
Deze doelen brengen we onder in acht verschillende domeinen, waarmee we de begeleiding vormgeven en structureren. De domeinen ’talenten en dromen’ en ‘stevig in de wereld staan’ vormen de basis van alle activiteiten van ALEZ.
We bieden scholing aan op maandag, woensdagmiddag en donderdag.

Talenten en dromen

De talenten en dromen van de jongeren staan centraal bij ALEZ. De jongeren gaan op zoek naar hun talenten, leren formuleren wat hun dromen zijn. En vervolgens zetten we tijdens de scholing en de begeleiding die talenten centraal: nog beter worden in wat je goed kan en leuk vindt.

Stevig in de wereld staan

Stevig in de wereld staan, weerbaar zijn, je eigen grenzen kennen en durven aangeven en de grenzen van anderen respecteren. Weten wie je bent en wat je kan, zodat je met zelfvertrouwen je plek kan innemen. Daar werken we elke dag aan.

Plannen en organiseren

Je dagelijkse leven leren plannen en organiseren helpt. Klok kijken, agendabeheer, afspraken maken hoort daar bij. Maar ook zo zelfstandig mogelijk je werk leren inrichten, of dat nu op je stage of thuis in de keuken is. Megacognitie en logisch redeneren hoort hier bij.

Wereldwijs zijn

De wereld om je heen begrijpen geeft houvast. Niet alleen omdat je dan kan meepraten over de actualiteit en je weet welk land waar ligt, je bent ook een betere burger met alle rechten en plichten die daarbij horen. We helpen de jongeren door de begeleiding thematisch in te richten.

Vaardigheden

Om zo zelfstandig mogelijk te worden, heb je vaardigheden nodig, zoals lezen, schrijven, rekenen. Maar ook digitale vaardigheden en een goede fijne en grove motoriek. We onderhouden de basis en breiden kennis en kunde uit waar mogelijk.