Meteen naar de inhoud

Veel gestelde vragen

Hoe werkt ALEZ?

Wat is er zo speciaal aan ALEZ?

ALEZ biedt jongeren met een verstandelijke beperking kleinschalig onderwijs en individuele stages op maat. Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden en we zetten de talenten en eigen kracht van de jongeren centraal. Dat doen we in kleine groepjes (maximaal 1 op 5) en midden in de samenleving. We hebben alle informatie over ALEZ hier handig bij elkaar gezet.

Zorgt ALEZ voor het vervoer?

ALEZ heeft geen busjes rondrijden met het ALEZ-logo erop. Maar we denken wel graag mee over het vervoer van en naar ALEZ en de stages. Lees verder voor de mogelijkheden

Hoe beslissen jullie of een jongere bij ALEZ past?

Als ouders interesse tonen, bieden we de jongere de mogelijkheid om een week mee te draaien. Aan het einde van de week zullen de begeleiders aangeven of de jongere welkom is en past bij ALEZ. Daarbij is het belangrijkste criterium of de jongere in de groep past.

Moet ons kind een Wlz-indicatie hebben?

Een Wlz-indicatie ligt voor de hand en alle jongeren die we nu in huis hebben, hebben die indicatie ook. Maar het moet natuurlijk niet. Als je kind een Jeugdwet of Wmo-indicatie heeft, is dat wat ons betreft prima. Of als je ALEZ zelf zou willen betalen, is dat voor ons ook geen probleem. Alleen veranderen onze tarieven niet, die zijn voor iedereen hetzelfde, ongeacht de indicatie. We bieden vooralsnog geen zorg in natura.

Wat bedoelen jullie met een doorlopende leerlijn?

Elke dag is anders bij ALEZ. Daarom vinden we een doorlopende leerlijn door de week heen erg belangrijk. Zodat de jongeren alle dagen met dezelfde regels te maken hebben, de aangeboden stof kunnen herhalen op net een andere manier en nieuwe dingen binnen een bekende context kunnen leren. Een voorbeeld: als de jongere op zijn of haar stage in de supermarkt moet spiegelen, leren we in de les het lezen van data aan.

Kan mijn kind ook één dag komen?

We bieden een driedaags onderwijsprogramma, waarbij elke dag anders is, maar wel voortbouwt op de dag ervoor. Als je dus niet alle drie de dagen komt, mis je veel en zal de leeropbrengst beduidend lager liggen. In speciale gevallen zijn we uiteraard bereid om de mogelijkheden te bespreken.

Is er een eindleeftijd?

Nee, we hanteren geen eindleeftijd. We zetten in op een leven lang leren. Wel kunnen we ons voorstellen dat een jongvolwassene die weet wat hij of zij wil in zijn of haar leven, geen behoefte meer heeft aan een hele week onderwijs en stages. Speciaal voor hen en het liefst ook in samenspraak met hen en hun ouders/verzorgers,  willen we modules ontwikkelen om hun vaardigheden (zoals lezen, schrijven, rekenen) te onderhouden en uit te breiden.

<< 1 >>


Wanneer is mijn kind welkom?

Waarom alleen voor 16+?

Jongeren die geen MBO1-diploma gaan halen, zijn vanaf 16 jaar niet meer leerplichtig. Omdat ALEZ officieel geen school is, kunnen we jongeren die nog geen 16 zijn, en dus leerplichtig, geen plek bieden. Wel bieden we leerlingen van het Vso de kans om 1 dag in de week ALEZplus te volgen. Lees verder voor de mogelijkheden.

De jongere moet zeker wel van een bepaald niveau zijn?

 Nee hoor, we nemen jongeren van elk niveau aan, al is het wel fijn als ze zelfstandig in hun ADL zijn. Onze jongeren zitten qua niveau allemaal ergens tussen groep 3 en groep 8.

Moet de jongere kunnen lezen?

 Nee hoor, we krijgen ook jongeren binnen die niet of een beetje kunnen lezen. Vaak is de wens om nog te leren lezen, de reden om naar ALEZ te komen. We bieden Leespraat aan, zo nodig in een 1 op 1 situatie. Daarnaast bieden we leesonderwijs, waarbij begrijpend lezen centraal staat.

Mijn kind heeft ook een lichamelijke beperking, kan dat ook?

We hebben geen speciale voorzieningen. Maar omdat ons onderwijs kleinschalig is en op maat kan er veel. Flexibel zijn zit in ons DNA, we gaan graag in gesprek hoe we het mogelijk maken voor je kind.

Mijn kind vertoont gecompliceerd gedrag, is hij dan welkom?

 We richten ons op jongeren met een verstandelijke beperking. Bijkomend lastig gedrag is voor ons niet meteen een nee, maar we willen wel graag een gesprek. Is er extra begeleiding nodig? Kunnen we samenwerken met een therapeut? Een belangrijk criterium voor ons is de vraag: past je kind in de groep? Hoe kunnen we het passend maken?

Moet je in Breda of Noord-Brabant wonen?

Nee dat hoeft niet. We hebben een jongere in huis uit Den Bosch, dat is verder van Breda dan bijvoorbeeld Rotterdam. Maar bedenk wel dat veel reistijd belastend is voor de jongere en voor de mensen om hem of haar heen. We denken graag mee met het vervoer, maar er zitten grenzen aan de afstand. Weet dat er in Utrecht eenzelfde initiatief is, Paratus.

<< 1 >>


Hoe werken de stages?

Hoe lang duurt een stage?

Iedere stage is anders. Hoe lang een stage duurt hangt af van de leerdoelen en het bedrijf. We beginnen elke stage met een proefperiode van 5 weken. Na de die 5 weken volgt een evaluatie. Dan spreken we ook af hoe lang de stage duurt.

Wie begeleidt de stages?

Elke stage is anders, dus is de begeleiding bij elke stage maatwerk. Bij sommige stages levert het bedrijf de begeleiding, onder supervisie van de mentor. Bij andere stages gaat er een begeleider mee die ALEZ regelt en de ouders betalen. Ook dan heeft de mentor de supervisie.
In alle gevallen zorgt ALEZ voor de begeleiding tijdens de proefperiode van de eerste 5 weken.

Waarom stages bij gewone bedrijven?

Ons doel is dat iedere jongere zo zelfstandig mogelijk wordt. Door te kiezen voor stages bij ‘gewone’ bedrijven en organisaties, leren de jongeren omgaan met alles wat de samenleving van hen vraagt, op een werkplek waar niet alles aan hen is aangepast. Zo zijn de stages zijn inclusief én verbonden. De jongeren leren mensen kennen die hen inspireren en mensen die geïnspireerd raken door onze jongeren. Met erkenning voor hun kwaliteiten en de bijdrage die ze leveren. Hoe dat er in de praktijk uitziet, bekijk je op deze filmpjes van de stages in de bibliotheek en de ouderenzorg.

Moeten we voor de die stages extra betalen?

Dat hangt er vanaf hoeveel begeleiding er nodig is na de proefperiode. Bijvoorkeur neemt het stagebedrijf de begeleiding op zich (onder supervisie van de ALEZ-mentor). Als we met elkaar afspreken dat er iemand extra op de werkvloer meeloopt, dan zijn die extra kosten voor de jongere/ouders.

We hebben al dagbesteding, kan het ook zonder de stages?

Ja dat kan. We hebben meerdere jongeren in huis die hun stages niet via ALEZ hebben, maar bij een dagbesteding. Omdat we een doorlopende leerlijn zo belangrijk vinden, willen we wel graag kontakt met de dagbesteding om leerdoelen af te stemmen.

<< 1 >>