ALEZ de academie in Breda
voor jongeren vanaf 16 jaar

Is ALEZ ook wat voor jou?

ALEZ is gevestigd in Breda en is er voor jongeren met een verstandelijke beperking vanaf 16 jaar die graag nog meer willen leren, zich verder willen ontwikkelen en groeien. Zodat ze een plek in de samenleving kunnen vinden waar ze zo zelfstandig mogelijk kunt wonen, werken en plezier maken. 

Scholing

We bieden 3 dagen begeleiding (op maandag, woensdag en donderdag) op maat in kleine groepjes (max 5 jongeren) gericht op talentontwikkeling. Naast het aanleren en onderhouden van basisvaardigheden (lezen, schrijven, geldrekenen, klokkijken, Jeugdjournaal), werken we aan projecten (denk aan gezonde voeding, burgerschap, sociale omgang) en verwachten we dat de jongeren werkstukken maken en spreekbeurten houden. De jongeren leren zoveel mogelijk in de samenleving. We stellen geen harde eisen aan het instapniveau. Maar het is wel fijn als de jongeren zelfredzaam zijn bij hun ADL en (een beetje) kunnen lezen. 

Begeleiders

De begeleiders zijn allen zzp'ers met een HBO of MBO opleiding die hun sporen verdiend hebben in de begeleiding aan jongeren met een verstandelijke beperking. Ze werken voor één of meerdere dagdelen bij ALEZ, oefenen en onderhouden vaardigheden en begeleiden stages. Ze zijn altijd aanwezig, zodat er toezicht is. 

Stages

Naast de begeleiding op maat, lopen de jongeren 2 dagen in de week stage (op dinsdag en vrijdag), bij voorkeur bij een gewoon bedrijf of organisatie. We zoeken samen met de jongere en zijn of haar ouders naar leuke stageplekken en zullen deze stages ook begeleiden. We vinden het belangrijk dat er tussen de begeleiding- en stagedagen veel uitwisseling is, zodat het leren de hele week doorgaat. Daarom is één van de groepsbegeleiders ook stagebegeleider.

Financiën

ALEZ is een op ontwikkeling gerichte dagbesteding. Dat betekent dat de begeleiding uit een PGB betaald kan worden. We bieden geen Zorg in Natura (ZIN). Natuurlijk kunnen ouders ook andere gelden aanwenden om ALEZ uit te betalen. We accepteren jongeren vanaf 16 jaar.